Tett på: Marthe Valle

«Det jeg brenner for er å fortelle menneskers historier, både gjennom bilder, ord og musikk, i en tid der vi mer enn noensinne trenger å holde fast i det ukrenkelige menneskeverdet.»

Marthe Valle er en artist med hjertet utenpå sykepleierskjorta. Foruten å ha gitt ut tre album, deltatt i Melodi Grand Prix og turnert land og strand, er harstadværingen også mor, aktivist og helsearbeider.

I fjor kom de to singlene «Modig» og «Fader vår» som begge forteller om en artist som i større grad blander kort og hatter, stemmer og steder.

I Fredrikbua får du høre fortellinger fra hennes opphold i Hellas der hun har jobbet i flyktningeleire, og fra Palestina hvor hun har møtt et folk som har lært henne mye om styrke og solidaritet. Hun viser bilder og deler noen av flyktningenes historier , og setter det hele sammen med musikk.